8.SINIF MATEMATİK KONULARI

1.1- Tam sayıların Çarpanları                                                       1.2- En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen
1.3- Aralarında Asal Sayılar

2.1- Tam Sayıların Pozitif ve Negatif Kuvvetleri                         2.2- Ondalık Gösterimleri Çözümleme
2.3- Sayıları 10’un Farklı Kuvvetleriyle Gösterme                      2.4- Bilimsel Gösterim

3.1- Tam Kare Sayılar ve Karekökleri                                          3.2- Tam kare olmayan sayıların karekökünü tahmin etme
3.3- Kök dışına ve içine alma                                                        3.4- Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme
3.5- Kareköklü İfadeyi Doğal Sayı Yapan Çarpanlar                 3.6- Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi
3.7- Ondalık Gösterimlerin Karekökleri                                      3.8- Gerçek Sayılar

4.1- Bir Olaya Ait Olası Durumlar                                                4.2- Bir Olayın Olasılığı

5.1- Kenarortay, Açıortay, Yükseklik                                           5.2- Üçgen Eşitsizliği
5.3- Kenar Açı İlişkisi                                                                     5.4- Üçgen Çizme
5.5- Pisagor Bağıntısı

6.1- Dönüşüm Geometrisi                                                           6.2- Öteleme, Yansıma, Dönme

7.1- Cebirsel İfadelerle Çarpma                                                  7.2- Özdeşlikler
7.3- Çarpanlara Ayırma

8.1- Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği

9.1- Doğrusal Denklemlerin Grafiği                                           9.2- Doğrunun Eğimi
9.3- Bir bilinmeyenli denklemler                                                9.4- İki bilinmeyenli denklemler
9.5- Bir bilinmeyenli eşitsizlikler

10.1- Prizmalar, Silindir                                                              10.2- Piramit, Koni
11.1- Histogram