27 Eylül 2016 Salı

5.SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA BASAMAK, BÖLÜK KAVRAMI 7-8-9 BASAMAKLI SAYILAR ONLİNE TESTİ 1


DOĞAL SAYILARDA BASAMAK - BÖLÜK KAVRAMI 7-8-9 BASAMAKLI SAYILAR ONLİNE TESTİ
Buraya ne yazarsan yukarda en üstte o görünür
Submitting information
S1) Binler bölüğü 156, milyonlar bölüğü 203, birler bölüğü 62 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

                             

                           


S2) Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin binler bölüğündeki sayı en büyüktür?

                           

                           


S3) Sayıyı oluşturan rakamların bulundukları basamağa göre değerine ……………… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

                                     

                           


S4) 512 640 385 sayısının yüzler basamağındaki rakamla milyonlar basamağındaki rakamların sayı değeri toplamı kaçtır?

                                             

                                             


S5) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu "Otuz dört milyon yedi yüz bir bin bir" dir?

                           

                           


S6) "Dokuz milyon iki bin elli altı" okunuşu verilen sayının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

                           

                           


S7) 3, 1, 9, 4, 7, 0, 2, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek sekiz basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

                           

                           


S8) 382 314 573 sayısındaki tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır?

                                                     

                           


S9) 835 924 704 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı ile birler bölüğündeki rakamların toplamı arasındaki fark kaçtır?

                                         

                                         


S10) Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır. Oluşan bu sayı gruplarına ……………. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

                                     

                           


Hiç yorum yok:
yorum