2 Eylül 2016 Cuma

İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRUNUN EĞİMİNİ VE DENKLEMİNİ HESAPLA
Slope-Intercept Solver 1
Liner Denklemler

Bu tür denklemlerin en yaygın olanı y=mx+b şeklindedir. Noktaları a,b olacak şekilde giriniz.
İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRU DENKLEMİNİ HESAPLA
A(x1,y1)  B(x2,y2)

Eğim (m) =

Doğru Denklemi:

©Kanal MatematikHiç yorum yok:
yorum