22 Ekim 2016 Cumartesi

6.SINIF DOĞAL SAYILARLA DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ KONU ANLATIMI

DOĞAL SAYILARDA DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

Problemlerin çözümünü yapabilmek için adım adım işlemler yapılmalıdır.Öncelikle problemi anlamak gerekir. Bunun için verilen ve istenenler yazılır, sonra planlama ile problemin çözümü için uygun bir strateji seçilir, daha sonra seçilen strateji ile çözüm yapılır.

Çözümün doğruluğu kontrol edilir, doğru değil ise farklı bir strateji seçerek tekrar çözüm yapılır. Eğer değerlendirme sonucunda çözümün doğru olduğuna karar verilirse, farklı çözüm yolları olup olmadığı kontrol edilir.

Günlük hayatta benzer başka problemler var ise onlara da benzer çözümler üretilir.

ÖRNEK:   5 kaleme ödenen para miktarı 3 deftere ödenen para miktarı kadardır. 8 kaleme 24₺ ödeyen biri, 6 defter için kaç ₺ öder?

ÇÖZÜM: 

Verilenler:
5 kalem fiyatı = 3 defter fiyatı
8 kalem fiyatı = 24₺

Strateji    :Bir kalem fiyatı bulunarak, 5 kalem fiyatı hesaplanır buradan 3 defter parası hesaplanmış olacaktır. 6 deftere ödenen parada 3 deftere ödenen paranın 2 katı olacaktır.

Uygulama:        Bir kalem fiyatı: 24₺ : 8 = 3₺ dir.
                          Beş kalemin fiyatı: 5.3₺ = 15₺ dir.
                          5 kalem fiyatı = 3 defter fiyatı olduğundan,
                          3 defter 15₺ olur.
                          6 defter ise 15₺ x 2 = 30₺ olur.


Sonuç:     6 defter 30₺ dir.


ÖRNEK:   123 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için kaç rakam kullanılır?

ÇÖZÜM: 

Verilenler: Kitabın 123 sayfa olduğu.

Strateji    :123 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için bir basamaklı, iki basamaklı ve üç basamaklı sayılar kullanılacaktır.

Uygulama:        Sayfa numaralarından,
Bir basamaklı olanlar 1’den 9’a kadar          : 9 tane
İki basamaklı olanlar 10’dan 99’a kadar       : 90 tane
Üç basamaklı olanlar 100’den 123’e kadar  : 24 tanedir.

Kullanılan rakam sayısı,
Bir basamaklılarda 9 tane,
İki basamaklılarda 90x2 = 180 tane,
Üç basamaklılarda 24x3 = 72 tanedir.

Sonuç:     Toplam kullanılan rakam sayısı,

                 9+180+72 = 261 tanedir.

Matematikte problemlerin çözümünde aşağıdaki temel aşamalar kullanılır:

1- Problemi Anlama:

·          Problem dikkatle okunur.
·          Eksik, fazla ve gerekli bilgiler belirlenir. (Verilen ve istenilen bilgilerin neler olduğu belirlenir.)
·          Verilen bilginin yeterli olup olmadığına bakılır. Ekstra bilgiye ihtiyaç olup olmadığı ortaya konur.
·          Problem kendi oluşturduğumuz cümlelerle ifade edilir.
·          Problemde anlatılmak istenen olay ve ilişkilerle ilgili sözel, sembolik, tablo veya grafiksel gösterimler açıklanır ve ilişkilendirilir.

2- Plan Yapma:

·          Daha önce benzer bir problem çözülüp çözülmediği düşünülür. Cevap evet ise orada neler yapıldığı hatırlanır.
·          Verilenlerin birbiri ile ilişkisi dikkate alınır. Çözüm için işe yarayacak bir kural olup olmadığına bakılır.
·          Problemin çözümüne yönelik uygun bir strateji seçilir.
·          Planlanan çözümde bütün bilgilerin kullanılıp kullanılmadığına bakılır.
·          Cevap tahmin edilir.

3- Planı Uygulama:

·          Çözüme yönelik seçilen stratejinin gerektirdiği işlemler yürütülür. Yani seçilen strateji kullanılır.
·          Plan işe yaramaz ise yeni bir plan yapılır.
·          Çözüm bulunur.

4- Çözümü Değerlendirme:

·          Problemde verilenler ile cevabın uyumlu olup olmadığına bakılır.
·          Planlamadaki tahmin edilen cevap ile kıyaslandığında cevabın mantıklı olup olmadığına bakılır.
·          Eğer değil ise yeni bir plan yapılır ve çözüme tekrar başlanır.
·          Problemin varsa farklı çözüm yolları değerlendirilir.

5- Genelleme veya Benzer Problemler Kurma:

·          Problemin çözümünden yola çıkarak benzer diğer problemlerin çözümü için fikir ve strateji üretilir.
·          Problemin çözüm süreci ve çözümü genellenir.
·          Eldeki bilgilere uygun gerçekçi problemler oluşturulur.


6.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Dört İşlem Problemleri Yaprak Test 1 İçin Tıklayın.

Hiç yorum yok:
yorum