7 Ekim 2016 Cuma

7.SINIF TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ KONU ANLATIMI

TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ

Çarpma İşlemi


Aynı işarete sahip tam sayıların çarpımı pozitif işaretlidir.


Örnek:       (+7).(+8)=(+56)
Örnek:       9.4=36 (Pozitif sayılarda “+” yazılmasa da olur.)
Örnek:       (– 9) . (– 5) = (+45)
Örnek:       (– 8) . (– 11) = 88Aşağıdaki çarpma işlemlerinde noktalı yerleri dolduralım?

Ø (–2).( –9) = .....             (....).(–5) = 20               15.(.....) = 75
Ø (+1).(....) = 15              (+15).( 9) = ....              (8).(+16) =....
Ø (15).(14) =....                (–23).(–69) =....            (20).(....) = (+100)
Ø (....).25 = 0                   10.23 = (....)                  –11.( –16) = (....)      
   
Ters işaretli tam sayıların çarpımı negatif işaretlidir.Örnek:       (– 8) . (+ 6) = (– 48)
Örnek:       (+ 7) . (– 12) = (– 84)

Aşağıdaki çarpma işlemlerinde noktalı yerleri dolduralım?

Ø (+2).(–9) = .....              (....).(–5) = –20             15.(.....) = –75
Ø (+1).(....) = 15              (+15).(–9) = ....             (8).( –16) =....
Ø (–15).(14) =....              (–23).(+8) =....              (–20).(....) = (–100)
Ø (....).–25 = 0                 –10.23 = (....)                +11.( –16) = (....)

NOT:          Sıfır hariç sayıların – 1 ile çarpılması sayıların işaretini değiştirir.

Örnek:       (–1).(+7) = –7               Örnek:       (–1).(–8) = +8

Pullarla Çarpma İşlemini Modelleme

Örnek:       (– 3) . (–2) işlemini modelleyelim.
Çözüm:      (– 3) . (–2) = + 6


Örnek:       (– 3) . (+3) işlemini modelleyelim.
Çözüm:      (– 3) . (+3) = – 9


Örnek:       (+2).( –2) işlemini modelleyelim.
Çözüm:      (+2).( –2) = –4Bölme İşlemi

Aynı işarete sahip tam sayıların bölümü pozitif işaretlidir.


Zıt işarete sahip tam sayıların bölümü negatif işaretlidir.


Örnek:       Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım.

a.      (+24) : (+8) = + 3
b.      (–48) : (+6) = – 8
c.       (–56) : (–7) = + 8
ç.       (+16) : (–4) = – 4

NOT:          Sıfır hariç sayıların – 1 ile bölünmesi sayıların işaretini değiştirir.

Örnek:       (+56):( –1) = –56                  
Örnek:       (–28).(–1) = +28

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

a.      (+16) : (–2)                            b.      (–14) : (+2)
c.       (–48) : (–12)                          d.      (+9) : (+3)
e.      (+6) : (–3)                              f.       0 : (–3)
g.      0 : (+3)                                   h.      (+12) : (–6)
ı.       (–20) : (–5)                            i.       (–32) : (+4)
j.       (+40) : (+4)                            k.      (+18) : (–2)
l.       (–24) : (–2)

Pullarla Bölme İşlemini Modelleme

Örnek:       (–6) : (+2) işlemini modelleyelim.
Çözüm:      (–6) : (+2) = –3


NOT:          Sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır.

NOT:          Bir tam sayının – 1 sayısına bölümü sonucunda sayının toplama işlemine göre tersi elde edilir.

SORULAR

1)      Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
a) 12.(-4)             b) (-10).19                    c) (-11).(-12)
ç) 0.(-356)           d) (-64).(-1)                  e) (-45).1


2)      Bir tam sayı ile bu sayının toplamaya göre tersinin çarpımından elde edilen sayının işareti ne olur?

3)      [(-16).(-64)]:256 işleminin sonucunu bulunuz.

4)      Aşağıdaki işlemleri yapmadan işlem sonucunun işaretini söyleyiniz.

a) (-289).(-4).(+ 12).(-17).(19).(-371)

b) (-49).(-14).(-100).(-19)

c) (+55).(-18).(+105).(-42).(-1)


7.SINIF TAM SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ VE PULLARLA MODELLEME KONU ANLATIM VİDEOSU. 7.SINIF TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ ONLİNE TESTİ 1 ÇÖZ. 7.SINIF TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ YAPRAK TESTİ 1 ÇÖZ.

Hiç yorum yok:
yorum