2 Kasım 2016 Çarşamba

5.SINIF DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ KONU ANLATIMI

DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ

ÇARPMA İŞLEMİ

12 x 8 = 96 Çarpım                      12  Çarpan
   ↓    ↓                                            x     8  Çarpan
Çarpan                                             96  Çarpım

Örnek:       Bir manav, içinde 48 adet kayısı bulunan kasalardan 9 tane almıştır. Buna göre manav toplam kaç adet kayısı almıştır?

Çözüm:      48 x 9 = 432 adet kayısı

Örnek:       157 x 246 işleminin sonucunu bulalım.Çözüm:               157
                        x   246  
                            942   (157 x 6 = 942)
                          628     (157 x 4 = 628)
                   +  314     , (157 x 2 = 314)
                       38622


Bölme İşlemi

                                    240 : 15 = 16Bölüm                  
                                     ↓       ↓

                                     Bölünen  Bölen


Örnek:     Bir manav toplam 672 adet kavun almıştır. Manav kavunları üçerli olacak şekilde paketlemek isterse toplam kaç paket kavun hazırlayabilir?

Çözüm:    672 : 3 = 224 paket

Örnek:     Bir tavuk çiftliğinde üretilen 800 adet yumurta her biri 16 adet yumurta alan kutulara konulmuştur. Yumurtalardan hiçbiri artmadığına ve kutuların tamamı doldurulduğuna göre toplam kaç kutu kullanılmıştır?

Çözüm:    800 : 16 = 50


NOT:        Bölme işleminin sağlaması çarpma işlemidir.


NOT:        Kalanlı bir bölme işleminde,

                 Bölünen = (Bölen x Bölüm) + Kalan eşitliği vardır.

Örnek:     1119 metre dikenli tel 20 metrelik makaralara sarılmıştır. Kaç makara elde edilmiştir?

Çözüm:    1119 : 20 işleminde bölüm 55 kalan 19 olur.

                 55 makara elde edilir. 19 metre tel ise artar.

YUVARLAMA İLE TAHMİN

İyi bir tahmin yapmak için sayılar, kolay işlem yapılabilecek şekilde en yakın sayılara yuvarlanır. Eğer çarpanlar yukarı yuvarlanırsa tahmin gerçek değerden büyük, aşağı yuvarlanırsa tahmin gerçek değerden küçük olur.


Bir sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağındaki rakama bakarız. Onlar basamağındaki rakam 5 veya 5’ten büyükse yukarı, 5’ten küçükse aşağı yuvarlarız.


Bir sayıyı en yakın binliğe yuvarlarken yüzler basamağındaki rakama bakarız. Yüzler basamağındaki rakam 5 veya 5’ten büyükse yukarı, 5’ten küçükse aşağı yuvarlarız.

Örnek:     Bir mahalledeki camiye yatsı namazına günde ortalama 517 kişi gitmektedir.

30 günde yatsı namazına toplam kaç kişinin gideceğini tahmin ediniz.


Çözüm:    Tahmini değeri bulmak için 517 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.
                 517500 olur.

                 500 x 30 = 15 000 kişi tahminen yatsı namazına gitmiştir.


Örnek:     Bir günde 48 km yol alan bir bisikletlinin 216 günde yaklaşık kaç km yol alacağını tahmin edelim.

Çözüm:    Bisikletlinin 216 günde yaklaşık kaç km yol alacağını, önce sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edelim.

4850              216200 olur.

200 x 50 = 10000 km tahminen yol alır.

Örnek:     Bir çiftçi, bahçesinden 3996 kg mandalina toplamıştır. Çiftçi bu mandalinaları 9 kg’lık kasalara koymak istiyor. Çiftçinin yaklaşık kaç kasaya ihtiyacı olduğunu tahmin edelim.

Çözüm:    910                  39964000 olur.

                 4000 : 10 = 400 kasaya tahminen ihtiyacı vardır.

Gerçekte ise,    3996 : 9 = 444 kasaya ihtiyacı vardır.
5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yaprak Testi

Hiç yorum yok:
yorum