23 Ocak 2017 Pazartesi

5.SINIF PARALEL, KESİŞEN, EŞİT UZUNLUKTAKİ DOĞRU VE DOĞRU PARÇALARI KONU ANLATIMI

İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI

Paralel ve Kesişen Doğrular

Paralel Doğrular: Ortak noktası olmayan yani kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır.

Paralellik “//” sembolü ile gösterilir.

Aşağıdaki doğrular paraleldir.NOT:        Paralel iki doğru arasındaki mesafe her zaman eşittir.Kesişen Doğrular: Bir noktası ortak olan doğrular kesişen doğrulardır.

İki doğru birbirini 90o’lik açıyla kesiyorsa bu doğrulara dik kesişen doğrular denir.

Diklik “Ʇ” sembolü ile gösterilir.

Aşağıdaki doğrular bir noktada kesişir.NOT:        İki doğrunun kesiştiğini doğruların uzantısına bakarak anlayabiliriz.


PARALEL DOĞRU PARÇASI ÇİZME

Doğru parçaları da doğrular gibi paralel olabilir.

İki doğru parçasının paralel olması için doğru parçaları arasındaki uzaklığın değişmemesi gerekir.

Bir doğru parçasına paralel çizmek için kendisi ya da uzantısı bu doğru parçası ile kesişmeyecek şekilde bir doğru parçası çizilmelidir.

Paralel doğru parçaları farklı uzunluklarda olabilir.EŞiT UZUNLUKTA DOĞRU PARÇALARI ÇiZME

Bir AB doğru parçasına eşit uzunlukta ve uç noktalarından biri C olan birden fazla doğru parçası çizebiliriz.

Bunun için, öncelikle A ve B noktalarının birbirlerine göre konumunu belirlememiz gerekir.

ÖRNEK:   A’nın B’ye göre konumu,

Belirlenen konum bir bileşenden 3 birim dikey(aşağı-yukarı) ya da 3 birim yatay(sağ-sol) uzaklıktan oluşuyorsa,C noktasından 3 birim dikey(yukarı-aşağı) ya da 3 birim yatay(sağ-sol)  uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle oluşan tüm doğru parçaları eşit uzunluktadır.Belirlenen konum iki bileşenden yani 4 birim yatay(sağ-sol) ve 2 birim dikey(yukarı-aşağı) uzaklıktan oluşuyorsa,

C noktasından 4 birim dikey 2 birim yatay veya 2 birim dikey 4 birim yatay uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle oluşan tüm doğru parçaları eşit uzunluktadır.
  


NOT:          AB doğru parçasının uzunluğu |AB| şeklinde ifade edilir.
KL ve MN doğru parçalarının eşit uzunlukta olduğu |KL|=|MN| şeklinde gösterir.


5.Sınıf Temel Geometrik Kavramlarda Eşitlik ve Paralellik Yaprak Testini Çözmek İçin Tıklayın. 5.Sınıf Aynı Düzlemdeki Doğrular Online Testini Çözmek İçin Tıklayın.

Hiç yorum yok:
yorum