3 Ocak 2017 Salı

8.SINIF OLASI DURUMLAR, KESİN VE İMKANSIZ OLAY KONU ANLATIM VİDEOSU

8.SINIF OLASI DURUMLAR, KESİN VE İMKANSIZ OLAY 
KONU ANLATIM VİDEOSU


ÖZET KONU ANLATIMI

OLASILIK

Bir olayın sonucunda neler olabileceğini görmek için yapılan işleme deney denir.

Bir deneyin her bir sonucuna çıktı denir.

Örnek:     Bir madeni parayı havaya atma deneyinin çıktıları yazı veya turadır.

Bir örneklem uzayın belirli şartları taşıyan çıktılarına olay denir.

Örnek:     Bir zar atılması deneyinde,
Çift sayı gelmesi olayı: 2, 4, 6
Asal sayı gelmesi olayı: 2, 3, 5
3’e tam bölünebilmesi olayı: 3, 6 ‘dır.
Bir olaya ait olası durumların sayısı, başka bir olaya ait olası durumların sayısından
daha fazla ise daha fazla olasılıklı
eşit ise eşit olasılıklı
daha az ise daha az olasılıklı” denir.

Örnek:     7 kız ve 13 erkek öğrencinin olduğu bir sınıftan seçilecek öğrencinin;
Erkek olma olasılığı “daha fazla olasılıklı
Kız olma olasılığı “daha az olasılıklı”dır.

Örnek:     12 kız ve 12 erkek öğrencinin olduğu bir sınıfta seçilecek bir öğrencinin erkek olma olasılığı ile kız olma olasılığı eşit olasılıklıdır.

Eşit şansa sahip olaylarda her bir çıktı eş olasılıklıdır.
Her bir olayın olasılığı$${{\rm{1}} \over {\rm{n}}}$$’dir. (n, olası durum sayısı)

 Örnek:       Bir paranın atılması deneyinde yazı ve tura gelme olayları eş olasılıklıdır ve$${{\rm{1}} \over {\rm{2}}}{\rm{dir}}{\rm{.}}$$


 

BİR OLAYIN OLASILIK DEĞERİBir olayın olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır.

Kesin olayın olma olasılığı 1,
İmkânsız olayın olma olasılığı ise 0’dır.

P: Bir olayın olma olasılığı ise 1 ≥ P ≥ 0

Örnek:     Bir zar atma deneyinde sonucun bir rakam olması kesin olaydır.

Örnek:     Bir madeni para atma deneyinde sonucun dik gelmesi ise imkânsız olaydır. (Dik gelmesi sadece filmlerde olur, matematikte değil.)

ALIŞTIRMALAR

Aşağıda verilenlerden kesin olay olanların yanına “1”, imkânsız olan olayların yanına ise “0” yazınız.

(  ) Bir zar atıldığında 7’den küçük rakam gelmesi
(  ) Bir ayın 32 gün olması
(  ) Bir kuzunun havlaması
(  ) Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların çarpımının 13 olması
(  ) Bir madeni paranın atılınca yazı veya tura gelmesi8.Sınıf Matematik Olasılık Konu Anlatımı 8.Sınıf Matematik Olası Durumları Belirleme, Olasılık Değeri ve Eş Olasılıklı Olaylar Online Testi 8.Sınıf Olası Durumlar, Olasılık Çeşitleri, Olasılık Değeri Yaprak Testi 1 8.Sınıf Basit Olayların Olasılıklarını Hesaplama Yaprak Testi 1

Hiç yorum yok:
yorum