12.SINIF MATEMATİK ONLİNE TESTLERİ


LİMİT - SÜREKLİLİK

12.Sınıf Matematik Fonksiyonların Limitleri, Belirsizlikler ve Süreklilik Online Testi 112.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.1- Limitin Özellikleri
1.2- Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonlarının Limitleri
1.3- Belirsizlikler
1.4- Süreklilik
2.1- Türev Alma Kuralları
2.2- Türevlenebilir Fonksiyonlar
2.3- Türevin Fiziksel Yorumu
2.4- Bileşke Fonksiyonun Türevi
2.5- Yüksek Mertebeden Türevler
2.6- Türevin Uygulamaları
2.7- Maksimum-minimum Problemleri
2.8- Fonksiyonların Grafikleri
3.1- Beliirli İntegral
3.2- Belirsiz İntegral
3.3- İntegral Alma Yöntemleri
3.4- İntegral ile Alan Hesabı
3.5- Doğrusal Hareket Problemleri
4.1- Çember Denklemi ve Özellikleri
4.2- Bir Doğru ile bir çemberin birbirine göre durumları
4.3- Çemberin Teğet ve Normal Denklemleri
5.1- Parabol
5.2- Elips
5.3- Hiperbol
6.1- Standart Birim Vektörler
6.2- İki vektörün iç çarpımı ve İki vektör arasındaki açı
6.3- Dik İzdüşüm Vektörü
6.4- Bir Doğrunun vektörel denklemi
6.5- Vektör Uygulamaları (Sentetik, Vektörel, Analitik Yaklaşım)
7.1- Sayma Kuralı
7.2- Tekrarlı Permütasyon
7.3- Dairesel Permütasyon
7.4- Olasılık, Deneysel ve Teorik Olasılık
8.1- Uzay Geometrisi
8.2- Uzayda Bir düzlemin belirtilmesi
8.3- Uzayda Doğru ve Düzlemin Birbirlerine göre durumları
8.4- Uzayda İki Düzlem Arasındaki Açı
8.5- Düzlem Üzerine İz Düşüm
9.1- Katı Cisimler
9.2- Dikdörtgenler Prizması