5.SINIF MATEMATİK KONU ANLATIMLARI


1.ÜNİTE

5.Sınıf Matematik Basamak, Bölük ve 7-8-9 Basamaklı Sayıların Okunuşu Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Örüntüler Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Toplam ve Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Anlatımı


5.Sınıf Matematik Zihinden Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Bir Sayının Karesi ve Küpü Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik İki İşlem İçeren Parantezli İfadeler Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Zaman Ölçme Birimleri ve Zaman Problemleri Konu Anlatımı

2.ÜNİTE

5.Sınıf Matematik Veri, Araştırma Soruları, Grafikler, Ağaç Şeması Konu Anlatımı

3.ÜNİTE

5.Sınıf Matematik Doğru, Doğru Parçası, Işın Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Noktanın Noktaya Göre Konumu Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Aynı Düzlemdeki Doğrular, Paralel Doğru Parçaları, Eşit Uzunluktaki Doğru Parçaları Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Açı ve Açı Çeşitleri (Dik, Dar, Geniş Açı) Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Çokgenler ve Temel Elemanları Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri Konu Anlatımı

4.ÜNİTE

5.Sınıf Matematik Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı 5.Sınıf Matematik Tam Sayılı Kesri ve Bileşik Kesri Birbirine Çevirme, Sadeleştirme ve Genişletme ile Denk Kesirler Oluşturma Konu Anlatımı
5.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.1- Örüntüler
1.2- Milyonlar
1.3- Doğal Sayılarda Dört İşlem
1.4- Parantezli İşlemler
1.5- Zihinden İşlemler
1.6- Bir Sayının Karesi ve Küpü
1.7- Problemler
1.8- Zaman Problemleri
2.1- Araştırma Sorusu ve Veri Toplama
2.2- Verileri Düzenleme
2.3- Ağaç Şeması
3.1- Noktaların Birbirine Göre Konumu
3.2- Doğru, Işın, Doğru Parçası
3.3- Paralel Doğru Çizme
3.4- Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme
3.5- Açı Çeşitleri ve Açılar
3.6- Çokgenler
3.7- Üçgen Çeşitleri
4.1- Birim Kesirleri Sıralama
4.2- Tam Sayılı Kesirler
4.3- Denk Kesirler
4.4- Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama
4.5- Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
4.6- Ondalık Gösterimler
4.7- Ondalık Gösterimlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
4.8- Yüzdeler, Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma
5.1- Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar dörtgen, Yamuk
5.2- Uzunluk Ölçme Birimleri ve Problemler
5.3- Çevre Hesaplama
5.4- Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma
5.5- Alan Ölçme, Farklı şekillerin alanını hesaplama
5.6- Ayı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma
5.7- Dikdörtgenler Prizması
5.8- Kare Prizma
5.9- Küp
5.10- Açınımlar
5.11- Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı