5.SINIF MATEMATİK ONLİNE TESTLERİ

1.ÜNİTE KONULARI

5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Basamak - Bölük Kavramı 7-8-9 Basamaklı Sayılar Online Testi 5.Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Online Testi 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Online Testi 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Online Testi 5.Sınıf Matematik Aritmetik Ortalama Online Testi 5.Sınıf Matematik Ardışık Sayılar Online Testi 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Online Testi 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Online Testi 5.Sınıf Matematik Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü Online Testi 5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlem Önceliği Online Testi 5.Sınıf Matematik Zamanı Ölçme Online Testi


2.ÜNİTE KONULARI

5.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Veri - Sıklık Tablosu - Sütun Grafiği - Ağaç Şeması Online Testi 5.Sınıf Matematik Geometrik Kavramlar(Nokta-Işın-Doğru-Doğru Parçası) Online Testi 5.Sınıf Matematik Aynı Düzlemdeki Doğrular Online Testi 5.Sınıf Matematik Açılar (Dik - Dar - Geniş - Doğru - Tam Açı) Online Testi 5.Sınıf Matematik Çokgenler ve Dörtgenler Online Testi 5.Sınıf Matematik Üçgenler (Açılarına Ve Kenarlarına Göre Üçgenler) Online Testi

3.ÜNİTE KONULARI

5.Sınıf Matematik Kesirler (Kesir Türleri - Genişletme - Sadeleştirme - Birim Kesir) Online Testi 5.Sınıf Matematik Kesirleri Karşılaştırma - Kesir Problemleri Online Testi 5.Sınıf Matematik Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi Online Testi 5.Sınıf Matematik Ondalık Kesirler Online Testi 5.Sınıf Matematik Ondalık Kesirlerde Sıralama Online Testi 5.Sınıf Matematik Ondalık Kesirlerde Toplama Çıkarma Online Testi 5.Sınıf Matematik Yüzdeler Online Testi

4.ÜNİTE KONULARI

5.Sınıf Matematik Uzunlukları Ölçme Online Testi 5.Sınıf Matematik Çokgenlerin Çevresi (Üçgen-Kare-Dörtgenler...) Online Testi 5.Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenlerin Özellikleri Online Testi 5.Sınıf Matematik Alan Ölçme(Hesaplama) Online Testi 5.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler (3 Boyutlu Cisimler) Online Testi5.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.1- Örüntüler
1.2- Milyonlar
1.3- Doğal Sayılarda Dört İşlem
1.4- Parantezli İşlemler
1.5- Zihinden İşlemler
1.6- Bir Sayının Karesi ve Küpü
1.7- Problemler
1.8- Zaman Problemleri
2.1- Araştırma Sorusu ve Veri Toplama
2.2- Verileri Düzenleme
2.3- Ağaç Şeması
3.1- Noktaların Birbirine Göre Konumu
3.2- Doğru, Işın, Doğru Parçası
3.3- Paralel Doğru Çizme
3.4- Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme
3.5- Açı Çeşitleri ve Açılar
3.6- Çokgenler
3.7- Üçgen Çeşitleri
4.1- Birim Kesirleri Sıralama
4.2- Tam Sayılı Kesirler
4.3- Denk Kesirler
4.4- Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama
4.5- Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
4.6- Ondalık Gösterimler
4.7- Ondalık Gösterimlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
4.8- Yüzdeler, Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma
5.1- Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar dörtgen, Yamuk
5.2- Uzunluk Ölçme Birimleri ve Problemler
5.3- Çevre Hesaplama
5.4- Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma
5.5- Alan Ölçme, Farklı şekillerin alanını hesaplama
5.6- Ayı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma
5.7- Dikdörtgenler Prizması
5.8- Kare Prizma
5.9- Küp
5.10- Açınımlar
5.11- Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı