5.SINIF MATEMATİK YAPRAK TESTLERİ
1.ÜNİTE


5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 1 (Basamak, Bölük ve 7-8-9 Basamaklı Sayılar) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 2 (Sayı Örüntüleri) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 3 (Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 4 (Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 5 (Doğal Sayılarda Zihinden Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemi) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 6 (Bir Sayının Karesi ve Küpü, İki İşlemli Parantezli İfadeler) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 7 (Zaman Ölçme Birimleri, Zaman Ölçme Problemleri)


2.ÜNİTE

5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 8 (Veri, Araştırma Soruları, Grafikler, Ağaç Şeması, Çetele Tablosu)

3.ÜNİTE

5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 9 (Doğru, Doğru Parçası, Işın) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 10 (Noktanın Birbirlerine Göre Konumu) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 11 (Doğru Parçasının Uzunluğu, Paralel Doğru Parçaları ve Doğrular, Kesişen Doğrular) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 12 (Dar, Geniş ve Dik Açı - Açılar) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 13 (Çokgenler - Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 14 (Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme) 5.Sınıf Matematik Yaprak Testi 15 (Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre - Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme, Sadeleştirme ve Genişletme ile Denk Kesirler Oluşturma)

1. DÖNEM SONU KİTABI

5.Sınıf Matematik 1. Dönem Matematik Konuları Yaprak Testi Kitabı

2. DÖNEM


KESİRLER

5.Sınıf Matematik Kesirleri Sıralama, Çokluğu Ve İstenen Kadarını Bulma Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Kesirlerde Toplama Ve Çıkarma İşlemi Yaprak Testi
ONDALIK KESİRLER

5.Sınıf Matematik Kesirlerin Ondalık Gösterimi Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimlerde Basamak, Sıralama Sayı Doğrusu Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimler ve Kesirler Genel Tarama Testi 5.Sınıf Matematik Ondalık Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Yaprak Testi
YÜZDELER

5.Sınıf Matematik Yüzdeler Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Yüzde, Kesir, Ondalık Gösterim İlişkisi Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Bir Çokluğun Yüzdesini Hesaplama Yaprak Testi
GEOMETRİ

5.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Birimleri Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Çokgenlerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Paralelkenar, Eşkenar dörtgen, Yamuk, Kare ve Dikdörtgenin Temel Özellikleri Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüsünü Hesaplama Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Yaprak Testi 5.Sınıf Matematik Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Açılımı ve Yüzey Alanı Yaprak Testi
5.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.1- Örüntüler
1.2- Milyonlar
1.3- Doğal Sayılarda Dört İşlem
1.4- Parantezli İşlemler
1.5- Zihinden İşlemler
1.6- Bir Sayının Karesi ve Küpü
1.7- Problemler
1.8- Zaman Problemleri
2.1- Araştırma Sorusu ve Veri Toplama
2.2- Verileri Düzenleme
2.3- Ağaç Şeması
3.1- Noktaların Birbirine Göre Konumu
3.2- Doğru, Işın, Doğru Parçası
3.3- Paralel Doğru Çizme
3.4- Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme
3.5- Açı Çeşitleri ve Açılar
3.6- Çokgenler
3.7- Üçgen Çeşitleri
4.1- Birim Kesirleri Sıralama
4.2- Tam Sayılı Kesirler
4.3- Denk Kesirler
4.4- Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama
4.5- Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
4.6- Ondalık Gösterimler
4.7- Ondalık Gösterimlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
4.8- Yüzdeler, Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma
5.1- Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar dörtgen, Yamuk
5.2- Uzunluk Ölçme Birimleri ve Problemler
5.3- Çevre Hesaplama
5.4- Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma
5.5- Alan Ölçme, Farklı şekillerin alanını hesaplama
5.6- Ayı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma
5.7- Dikdörtgenler Prizması
5.8- Kare Prizma
5.9- Küp
5.10- Açınımlar
5.11- Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı