6.SINIF MATEMATİK YAPRAK TESTLERİ
1.ÜNİTE

6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 1 (Üslü İfadeler, İşlem Önceliği, Ortak Çarpan Parantezine Alma, Dağılma Özelliği) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 2 (Doğal Sayılarla İlgili Dört İşlem Problemleri)
ÇARPANLAR VE KATLAR


6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 3 (Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 4 (Kalansız (Tam) Bölünebilme Kuralları) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 5 (Asal Sayılar, Asal Çarpanlara Ayırma, Ortak Katlar ve Ortak Bölenler)

AÇILAR


6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 6 (Açılar, Komşu Açılar, Tümler, Komşu Tümler, Bütünler, Komşu Bütünler, Ters Açılar)

2.ÜNİTE

ORAN


6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 7 (Oran, Birimli Oran ve Birimsiz Oran)

KESİRLER


6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 8 (Kesirler de Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 9 (Kesirler de Dört İşlem - Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 10 (Kesirler de Tahmin, Kesirlerle İlgili Problemler)

ONDALIK SAYILAR


6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 11 (Ondalık İfadelere Giriş, Kesir - Bölme İlişkisi) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 12 (Ondalık İfadeleri Yuvarlama ve Çözümleme) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 13 (Ondalık İfadelerde Çarpma-Bölme, 10,100,1000 ile Çarpma-Bölme, Ondalık İfadelerde Tahmin İşlemi) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 14 (Ondalık İfadelerde Dört İşlem İçeren Problemler) 6.Sınıf Matematik Yaprak Testi 15 (Araştırma Soruları Üretme, Verileri Toplama ve Düzenleme-İkili Sıklık Tablosu, Çetele Tablosu, Sütun Grafiği)

1.DÖNEM SONU YAPRAK TESTLERİ KİTABI


6.Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları Yaprak Testleri Kitabı
2.DÖNEM YAPRAK TESTLERİ


6.Sınıf Matematik Aritmetik Ortalama ve Açıklık Yaprak Testi

TAM SAYILAR


6.Sınıf Matematik Tam Sayılar, Mutlak Değer, Sıralama Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Tam Sayılarda Toplama İşleminin özellikleri Yaprak Testi

CEBİRSEL İFADELER


6.Sınıf Matematik Örüntü ve Cebirsel İfadelere Giriş Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Cebirsel İfadelerin Değeri Ve Anlamı Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Cebirsel İfadelerde Toplama, Çıkarma Ve Çarpma İşlemi Yaprak Testi

GEOMETRİ


ALAN


6.Sınıf Matematik Paralelkenar ve Üçgende Yükseklik ve Alan Hesaplama Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Alan ve Arazi Ölçü Birimleri Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Alan Ölçme Problemleri Yaprak Testi

HACİM


6.Sınıf Matematik Birim Küplerden Dikdörtgenler Prizmasının Hacmine Giriş Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Hacim Ölçme Birimleri Ve Tahmin Yaprak Testi 6.Sınıf Matematik Sıvı Ve Hacim Ölçü Birimleri Dönüşümü Yaprak Testi

ÇEMBER - DAİRE


6.Sınıf Matematik Çember - Daire ve Çemberin Çevresi Yaprak Testi


6.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.1- Üslü İfadeler
1.2- İşlem Önceliği
1.3- Ortak Çarpan ve Dağılma Özelliği
1.4- Dört İşlem Problemleri
2.1- Çarpanlar ve Katlar
2.2- Kalansız Bölünebilme Kuralları
2.3- Asal Sayılar
2.4- Doğal Sayıların Asal Çarpanları
2.5- İki Doğal Sayının Ortak Katları
2.6- İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri
3.1- Açı
3.2- Komşu Açılar
3.3- Tümler, Bütünler, Komşu Tümler ve Komşu Bütünler Açılar
3.4- Ters Açılar
3.5- Doğruya Dikme Çizme
4.1- Oran
5.1- Kesirlerde Sıralama
5.2- Kesirlerde Dört İşlem
5.3- Kesirlerde Tahmin
5.4- Kesirlerde Problem Çözme
6.1- Ondalık Gösterim
6.2- Çözümleme, Yuvarlama
6.3- Çarpma ve Bölme
6.4- Problemler
7.1- Araştırma Soruları, Veri Toplama ve Düzenleme
7.2- Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği
8.1- Aritmetik Ortalama, Açıklık
9.1- Tam Sayılar ve Mutlak Değer
9.2- Sıralama
9.3- Toplama ve Çıkarma İşlemi
10.1- Örüntüler
10.2- Cebirsel İfadeler
10.3- Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
10.4- Bir Doğal Sayı ile Cebirsel İfadeyi Çarpma
11.1- Paralelkenarın yüksekliği ve Alanı
11.2- Üçgenin Yüksekliği ve Alanı
11.3- Alan Ölçme Birimleri
11.4- Arazi Ölçme Birimleri
12.1- Prizmalar ve Hacimleri
12.2- Hacim Ölçme Birimleri
13.1- Sıvı Ölçme Birimleri

14.1- Çember ve Daire