7.SINIF MATEMATİK YAPRAK TESTLERİ
1. ÜNİTE

7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 1 (Tam Sayılarda Çarpma Ve Bölme İşlemi) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 2 (Tam Sayılarla İlgili Problemler) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 3 (Tam Sayıların Kendileriyle Tekrarlı Çarpımı) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 4 (Rasyonel Sayılara Giriş, Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Ondalık Gösterimlerle İlişkisi) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 5 (Rasyonel Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemi ve Özellikleri-Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 6 (Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 7 (Rasyonel Sayılarla İlgili Problemler)

2. ÜNİTE


7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 8 (Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma, Eşitsizliğin Korunumu İlkesi ve Denklemleri Çözme) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 9 (Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma Problemleri) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 10 (Koordinat Sistemi, Sıralı İkililer) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 11 (Doğrusal Denklemler ve Grafikleri)

3. ÜNİTE


7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 12 (Oran Orantıya Giriş) 7.Sınıf Matematik Yaprak Testi 13 (Doğru ve Ters Orantı İlişkisi ve Problemler, Ölçek, İndirim, Kâr ve Karışım Problemleri)

1.DÖNEM SONU YAPRAK TESTLERİ KİTABI


7.Sınıf Matematik 1.Dönem Matematik Yaprak Testleri Kitabı

2.DÖNEM YAPRAK TESTLERİ


4.ÜNİTE


7.Sınıf Matematik Yüzde, Kâr - Zarar, Faiz Problemleri Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Açılar Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Çemberde Merkez Açı Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Çember ve Dairede Uzunluk ve Alan Hesaplama Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Grafikler - Araştırma Sorularına İlişkin Grafik Oluşturma Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Ortalama, Ortanca, Tepe Değer Yaprak Testi

5.ÜNİTE


7.Sınıf Matematik Çokgenlerde Kenar Ve Açı Özellikleri Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Kare, Dikdörtgen, Eşkenar dörtgen, Paralelkenar, Yamuk Kenar Ve Açı Özellikleri Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Yamuk Ve Eşkenar Dörtgenin Alanı Ve Alan Problemleri Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Eş Şekiller, Öteleme Ve Yansıma Yaprak Testi 7.Sınıf Matematik Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Yaprak Testi7.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.1- Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi
1.2- Tam Sayı Problemleri
1.3- Tam Sayıların Kuvvetleri
2.1- Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi
2.2- Ondalık Gösterimi
2.3- Ondalık Gösterimleri Rasyonel İfade Etme
2.4- Sıralama
2.5- Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
2.6- Rasyonel Sayıların Kareleri ve Küpleri
2.7- Çok Adımlı İşlemler
2.8- Rasyonel Problemler
3.1- Eşitlik ve Denklem
3.2- Denklem Kurma
3.3- Eşitliğin Korunumu ilkesi
3.4- Denklemleri Çözme
3.5- Doğrusal Denklemler
3.6- Doğrusal Denklemlerin Grafiği
4.1- Oran- Orantı
4.2- Doğru Orantı – ters Orantı
4.3- Orantı Problemleri
4.4- Yüzdeler ve Problemler
5.1- Eş Açı Çizme
5.2- Bir açının açıortayı
5.3- İki Paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılar
5.4- Çember ve Daire
5.5- Çemberin çevresi ve Dairenin Alanı
5.6- Araştırma Soruları Üretme
5.7- Daire ve Çizgi Grafiği
5.8- Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
6.1- Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açılar
6.2- Düzgün Çokgenler
6.3- Dörtgenler
6.4- Eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı
6.5- Alan Problemleri
6.6- Dönüşüm Geometrisi
6.7- Öteleme, yansıma
6.8- Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri
6.9- Farklı yönlerden görünen yapıları oluşturma